نمونه ارتودنسی ثابت شماره 121

هرچه یک دندان نهفته موقعیت افقی تری داشته باشد رویاندن و حرکت دادن آن به موقعیت ایده آل و نرمال در قوس دندانی سخت تر است. در این مورد دندان نیش نهفته کاملا افقی که فضای آن نیز کاملا بسته شده بود با استفاده از پیچ های داخل استخوانی ارتودنسی و ارتودنسی ثابت به صورت کاملا موفقیت آمیز در موقعیت ایده آل خود قرار گرفت. به سلامت کامل لثه دندان رویانده شده و موقعیت ایده آل آن دقت کنید.
طول درمان 30 ماه

The more horizontally positioned an impacted tooth , the harder it is to place it in its ideal position. In this case the fully horizontally impacted upper left canine was successfully force erupted using orthodontic mini-screws and fixed orthodontic treatment. Note the ideal position and healthful gingival tissue around the erupted canine.