‌نمونه ارتودنسی ثابت شماره 122

درمان بیمار با نامرتبی شدید قوس فک بالا و پایین.
طول درمان:26 ماه

‏Non extraction treatment of a case with severe maxillary and mandibular crowding.
‏Duration: 26 months