نمونه ارتودنسی ثابت شماره 51

درمان بیمار ۱۵ ساله با مشکل اسکلتی و دندانی کلاس II ( عقب بودن فک و دندان های پایین نسبت به بالا) با دستگاه فانکشنال ثابت (SUS2) و ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان
طول درمان: ۲۰ ماه

‏Non extraction treatment in a 15 year old male patient with dental and skeletal class II problem during late stages of adolescent growth spurt with fixed orthodontics and fixed functional appliance (SUS2)
‏Duration: 20 months