نمونه ارتودنسی ثابت شماره 58

درمان ارتودنسی ثابت در بیمار با نامرتبی شدید دندان های فک بالا و پایین و دندان های کانین بالای باکالی و خارج از قوس با کشیدن چهار دندان پرمولر اول بالا و پایین
طول درمان: 21 ماه

‏fixed orthodontic treatment in a patient with severe malalignment of maxillary and mandibular teeth and highly buccally placed maxillary canines with extraction of 4 first premolars
‏Duration: 21 months