نمونه ارتودنسی ثابت شماره 63

درمان ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان در بیمار با نامرتبی دندان های بالا و پایین و رابطه کلاس II کانینی سمت راست
طول درمان : ۱۷ ماه

‏Fixed non extraction orthodontic treatment in a patient with upper and lower arch crowding and right canine class II molar relationship
‏Duration: 17 months