نمونه ارتودنسی ثابت شماره 65

درمان ارتودنسی ثابت دو فک در بیمار با اپن بایت قدامی (فاصله عمودی بین دندان های جلو) بدون انجام درمان جراحی فک در مدت ۱۸ ماه

‏Correction of dental anterior openbite in a patient with non-surgical fixed orthodontic treatment in 18 months

‌‌