نمونه ارتودنسی ثابت شماره 68

‌استفاده یک طرفه از دستگاه فانکشنال ثابت در بیمار بالغ با مال اکلوژن کلاس II در سمت چپ
طول درمان: ۲۳ ماه

Pre and post-treatment pictures of patient 68

Unilateral use of fixed functional appliance (SUS2) in an adult patient with class II subdivision left malocclusion in 23 months