نمونه ارتودنسی ثابت شماره 71

درمان بیمار با مشکل کلاس سه دندانی (جلو بودن دندان های پایین، تنگی شدید قوس ماگزیلا و نا منظمی شدید دندان های بالا و پایین با دستگاه هایرکس ( باز کننده فک بالا) و درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک اول
طول درمان:19 ماه‏Treatment of a dental class III case with severe constriction of maxillary arch and crowding in upper and lower arches using hyrax appliance followed with fixed orthodontics and extraction of 1st premolars ‏Duration: 19 months
‌‌