نمونه ارتودنسی ثابت شماره 72

درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان در بیمار بدون فضا جهت رویش دندان نیش دائمی سمت راست پایین
طول درمان: ۲۵ ماه
‌‌‌
‏Non extraction treatment in a patient with no space for eruption of lower right canine.
‏Duration:25 months

‌‌‌