نمونه ارتودنسی ثابت شماره 74

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان پره مولر اول جهت اصلاح نا مرتبی شدید قوس دندانی بالا و پایین و عدم تطابق خط وسط دندانی

‏Fixed orthodontic treatment for correction of sever upper and lower arch crowding and midline discrepancy with extraction of upper and lower first premolars