نمونه ارتودنسی ثابت شماره 81


درمان بیمار ۱۳ ساله با پوسیدگی ها و نامرتبی شدید دندانی با کشیدن دندانهایی که به دلیل پوسیدگی امکان نگهداری نداشتند (در صورت عدم پوسیدگی دندانهای ترجیحی جهت کشیدن متفاوت بود). جهت اصلاح بیرون زدگی فک بالا از دستگاه #هدگیر استفاده شد
طول درمان: ۲۳ ماه

Treatment of a 13 year old patient with severely crowded and carious teeth with extraction of teeth with poor prognosis. #headgear was used to correct protrusion of upper jaw
Duration: 23 months