نمونه ارتودنسی ثابت شماره 82


اصلاح نما #لبخند_لثه_ای و بیرونزدگی لبها بدون کشیدن دندان و با استفاده از مینی اسکرو

Correction of gummy smile and protrusion of upper and lower lips using TAD system to distalize upper arch and to intrude upper anterior teeth ‌