نمونه ارتودنسی ثابت شماره 87

انجام درمان ارتودنسی جهت آماده سازی پیوند استخوان در بیمار با شکاف یک طرفه آلوئول و لب و دندان لترال کوچک سمت راست ماگزیلا

نظرتون در رابطه با نتایج درمان چیه؟
طول درمان :۲۲ ماه

‏Orthodontic treatment for alveolar graft preparation in a unilateral lip and alveolar cleft case and space preparation for upper right peg lateral build up. What do you think about the results?
‏Duration: 22 months