ارتودنسی و جراحی بینی (راینوپلاستی)

ارتودنسی و جراحی بینی (راینوپلاستی)

افرادی که به دنبال ارتودنسی و جراحی بینی هستند، به این سوال بر می خورند که ابتدا باید ارتودنسی را انجام داد یا جراحی بینی و کدامیک مقدم بر دیگری است و باید کدام را زودتر دیگری انجام داد.