درمان های ترکیبی ارتودنسی و جراحی

ارتودنسی و جراحی

درمان های ترکیبی ارتودنسی و جراحی

این نوع درمان ها جهت اصلاح ناهنجاری های با شدت متوسط و شدید فکین و در افراد بالغ (معمولا بعد از 18 سالکی) انجام می گردد.