دستگاه هایرکس چیست و چه کاربردی دارد

دستگاه هایرکس

دستگاه هایرکس ، دستگاهی ثابتی است که به دندان های فک بالا متصل شده و جهت گسترش عرضی فک بالا که به طور معمول در نوجوانان جهت اصلاح کراس بایت خلفی ( تنگی فک بالا ) مورد استفاده قرار می گیرد . برخی از بیماران نوجوان یا بزرگسالی دچار تنگی فک بالا هستند یعنی دندان […]