لثه مهمترین بخش برای سلامت دهان و دندان

لثه مهمترین بخش برای سلامت دهان و دندان

خط لثه جایی است که باکتری ها در آنجا اجتماع می کنند از طرفی آنجا جایی است که الیاف مسواک به سختی می توانند در آن منطقه نفوذ کنند. در بسیاری از موارد بیماری لثه در اولین مراحل آن که گنگیویت است می تواند قبل از آنکه باعث آسیب جدی به دندان ها شود به […]