بررسی اثر نوار سفید کننده دندان بر مینا

نوار سفید کننده دندان

افزایش زبری سطحی مینا پس از درمان های سفید کننده یکی از مشکلات اساسی این درمانها است که موجب آثار جانبی از جمله کاهش مقاومت مینا دربرابرفشارهای وارده، جذب رنگدانه ها و استعداد ابتلا به پوسیدگی می­گردد ، هدف از این تحقیق بررسی اثر محصول white strip bleaching بر زبری سطحی مینا است.