مراحل ارتودنسی برای درمان نا هنجاری فک

مراحل ارتودنسی برای درمان نا هنجاری فک

بطور معمول متخصص ارتودنسی شما اولین جلسه را به معاینه و بررسی مشکلات دندان های شما اختصاص می دهد . مراحل ارتودنسی را می توان با در نظر گرفتن خواسته مراجعین به دو دسته تقسیم بندی کرد .