اوایل نوجوانی ؛ بهترین زمان برای انجام درمان ارتودنسی

اوایل نوجوانی ؛ بهترین زمان برای انجام درمان ارتودنسی

اوایل نوجوانی؛ بهترین زمان برای انجام درمان ارتودنسی ، دبیر مشاورعلمی دوازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با بیان اینکه ارتودنسی مجموعه ای چندوجهی است که علاوه بر موضوع درمان، روان و ارتباطات اجتماعی فرد را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، اواخر تبدیل شدن دندان‌های شیری به دائمی و اوایل نوجوانی را بهترین زمان برای […]