ناهنجاری مال اکلوژن کلاس 3 و درمان آن با ارتودنسی

مال اکلوژن کلاس 3

در حالت معمول فک بالا و دندان های قدامی فک بالا دو تا سه میلی میتر جلوتر از دندان های پایین قرار می گیرند در صورتی که دندان فک پایین نسبت به بالا جلوتر قرار بگیرد به این ناهنجاری مشکل کلاس III گفته می شود که علت آن می تواند جلو یابزرگ بودن فک پایین ، عقب بودن فک بالا یا ترکیبی از هردو انها باشد .