ارتودنسی و جراحی

درمان های ترکیبی ارتودنسی و جراحی

جراحی ارتوگناتیک

جراحی ارتوگناتیک قسمتی از جراحی فک و صورت است که به درمان ناهنجاری های فکی ـ دندانی یا همان درمان های ترکیبی که موجبات اختلال در جفت گیری دندان ها تکلم، زیبایی صورت می شود، می پردازد. این اختلال ها در ابعاد مختلف قدامی ـ خلفی، عمودی، عرضی و ترکیبی از این ابعاد اتفاق می افتد که به ناهنجاری هایی مانند کوچکی فک، کوچکی چانه، ناقرینگی فک، صورت کشیده، و… می شود.

جراحی زیبایی فک که همچنین جراحی ارتوگناتیک تامیده می شود، آرواره و دندان را تنظیم می کند تا نحوه کار کردن آنها را بهبود ببخشد و ظاهر صورت را بهبود ببخشد. وقتی مشکلات مرتبط با فک شما متوسط یا شدید باشد و با ارتودنسی نتوان آنها را برطرف کرد، درمان های ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین برای خارج کردن دندان های نهفته و دشوار. رشته ی جراحی دهان، فک و صورت ترکیبی از دانش و مهارت دندانپزشکی، پزشکی و جراحی است. اصلاح ناهنجاری‌ها، ایجاد رابطه صحیح دو فک برای تغذیه و بازسازی نسوج از دست رفته بر اثر تصادفات و صدمات خارجی یا بر اثر بیماری‌ها، بخش‌ قابل توجهی از مسایل مربوط به جراحی فک و صورت را تشکیل می‌دهد.

این نوع درمان های ترکیبی جهت اصلاح ناهنجاری های با شدت متوسط و شدید فکین و در افراد بالغ (معمولا بعد از 18 سالکی) انجام می گردد.

روال معمول درمان شامل :

1. درمان ارتودنسی پیش از جراحی جهت مرتب سازی دندان ها و قرار دهی صحیح آنها روی هر فک

2. انجام درمان جراحی جهت تنظیم صحیح رابطه دو فک

3. ارتودنسی پس از جراحی جهت تنظیم نهایی رابطه دندان ها می باشد روش های نوین درمانی توصیه شده می تواند به گونه ای طرح ریزی شود که مراحل ارتودنسی پیش از جراحی در موارد خاص قابل حذف شدن باشد .