درمان های ترکیبی ارتودنسی و جراحی

درمان های ترکیبی ارتودنسی و جراحی
مدیر
ارتودنسی و جراحی

درمان های ترکیبی ارتودنسی و جراحی

این نوع درمان ها جهت اصلاح ناهنجاری های با شدت متوسط و شدید فکین و در افراد بالغ (معمولا بعد از 18 سالکی) انجام می گردد.

روال معمول درمان شامل :

1. درمان ارتودنسی پیش از جراحی جهت مرتب سازی دندان ها و قرار دهی صحیح آنها روی هر فک

2. انجام درمان جراحی جهت تنظیم صحیح رابطه دو فک

3. ارتودنسی پس از جراحی جهت تنظیم نهایی رابطه دندان ها می باشد روش های نوین درمانی توصیه شده می تواند به گونه ای طرح ریزی شود که مراحل ارتودنسی پیش از جراحی در موارد خاص قابل حذف شدن باشد .