نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۲۰

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره 20

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۲۰

بیمار ۱۳ ساله با مشکل نامرتبی دندان های فک بالا و پایین
درمان ارتودنسی : ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان
طول درمان: ۱۴ ماه

 

000