نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۲۶

قبل و بعد ارتودنسی – بهترین متخصص ارتودنسی

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۲۶

بیمار ۱۱ ساله با فقدان مادرزادی یک دندان پیشین کناری فک پایین و عرض کاهش یافته قوس لبخند
درمان ارتودنسی : جایگزینی دندان نیش پایین سمت چپ به جای دندان دچار فقدان و افزایش عرض قوس لبخند با اکسپنشن دندانی
طول درمان: ۲۰ ماه

 

000