نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۲۸

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت متخصص

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۲۸

بیمار دختر 11 ساله با نامرتبی شدید دندان های فک بالا و دندان کانین نهفته بالا سمت راست
‌درمان : ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین همراه با کشیدن چهار دندان پرمولر اول
طول درمان : 22 ماه

000