نمونه ارتودنسی ثابت شماره 3۱

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 31

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 3۱


‌ ‌ نامرتبی شدید دندان های فک بالا و پایین
درمان: ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن چهار دندان پرمولر اول ( آسیای اول کوچک)
طول درمان: ۲۴ ماه‌

 

000