نمونه ارتودنسی ثابت شماره 32

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 32

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 32


بیمار ۳۰ ساله با مشکل اپن بایت قدامی (فاصله عمودی دندان ها در حالت بسته) بیرونزدگی لب ها ‌ و نامرتبی دندانی در فک بالا و پایین که با #ارتودنسی_ثابت دوفک همراه با کشیده شدن چهار دندان پرمولر دوم درمان شد.
طول درمان ۲۵ ماه

000