نمونه ارتودنسی ثابت شماره 34

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 34

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 34

بیمار با کراس بایت قدامی دندان سانترال بالا (دندان بالا پشت دندان پایین قرار گرفته) سمت راست، نامرتبی دندانهای قدامی پایین و بالا در دوره دندانی مختلط
درمان با #ارتودنسی_ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان
طول درمان:19 ماه

000