نمونه ارتودنسی ثابت شماره 41

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 41

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 41

بیمار 22 ساله با نامرتبی دندان های فک بالا و پایین
درمان شامل ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان
طول درمان 18 ماه

000