نمونه ارتودنسی ثابت شماره 43

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 43

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 43

بیمار 14 ساله با بیرون زدگی دندان های فک بالا و پایین که منجر به بیرون زدگی لبهای بالا و پایین شده است و نامرتبی دندان های فک پایین
درمان: ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن و عقب بردن دندان های هر دو فک


طول درمان: 21 ماه

000