نمونه ارتودنسی ثابت شماره 45

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 45

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 45

بیمار ۱۲ ساله با دندان نیش بالا سمت راست که بالا قرار گرفته (high canine) که با ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان و با باز کردن فضا برای دندان نیش درمان شد.
طول درمان ۱۸ ماه

000