نمونه ارتودنسی ثابت شماره 125

اصلاح کراس بایت دو طرفه ناشی از تنگی قوس فک بالا تنها با ارتودنسی ثابت

طول درمان: ۱۷ ماه

‏Correction of bilateral posterior crossbite with fixed orthodontics
‏Duration: 17 months