نمونه ارتودنسی ثابت شماره 49

بیمار ده ساله در دوره دندانی مختلط (ترکیب دندان های شیری و دائمی) با پوسیدگی وسیع دندان مولر اول دائمی بالا راست و کمبود فضا در قوس دندانی فک پایین و انحراف خط وسط دندانی بالا به سمت چپ

درمان خارج کردن دندان مولر اول بالا راست پوسیده جهت جایگزین شدن با دندان مولر دوم و انجام درمان #ارتودنسی_متحرک در فک پایین و بالا و سپس ارتودنسی ثابت جهت قراردهی نهایی دندان ها
طول درمان : ۳۶ ماه