نمونه ارتودنسی ثابت شماره 50

انجام درمان ارتودنسی ثابت در بیمار با لبخند لثه ای (gummy smile) و رابطه دندانی کلاس II در سمت چپ همراه با اینروژن (بالا بردن) دندان های قدامی بالا و اصلاح رابطه دندانی با استفاده از هدگیر ‌
Fixed orthodontics in a patient with gummy smile and left subdivision class II using intrusion arch and headgear to intrude upper incisors and correct dental relationship. ‎