نمونه ارتودنسی ثابت شماره 61

درمان ارتودنسی ثابت در بیمار با نامرتبی فک بالا و پایین با کشیدن دو دندان پرمولر اول فک بالا طول درمان: ۲۰ ماه

‏Fixed orthodontic treatment for correction of upper and lower crowding with extraction of two upper first premolars
‏Duration: 20 months

‌‌