نمونه ارتودنسی ثابت شماره 69

درمان ارتودنسی ثابت در بیمار با نامرتبی شدید در قوس دندانی بالا و پایین با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک
طول درمان: ۱۹ ماه

‏Fixed orthodontic treatment in a patient with severe crowding in upper and lower arches with extraction of 4 premolars
‏Duration: 19 months