نمونه ارتودنسی ثابت شماره 75

اصلاح کراس بایت یک طرفه سمت راست ماگزیلا وتنگی یک طرفه قوس دندانی بالا و نا مرتبی شدید قوس پایین با درمان ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان
طول درمان: ۱۷ ماه


Correction of collapsed upper left segment concurrent with uni lateral crossbite and lower arch crowding using fixed braces and non extraction treatment
Duration: 17 months