نمونه ارتودنسی ثابت شماره 95

‎اصلاح موقعیت دندان سانترال با موقعیت خارج از قوس و تاثیر آن بر لبخند
طول درمان: ۱۶ ماه

Correction of malpositioned upper left central incisor
Duration: 16 months