نمونه ارتودنسی ثابت شماره 99

اصلاح رابطه کلاس II یک طرفه سمت راست با استفاده
یک طرفه از دستگاه فانکشنال SUS2

correction of a unilateral Class II relationship using unilateral SUS2 appliance