ارتودنسی برای افراد بزرگسال مناسب است؟

درد هنگام ارتودنسی

اگر دندان‌ها سالم باشند، ارتودنسی در تمام سنین حتی در افراد بزرگسال قابل انجام است. امروزه از هر پنج متقاضی ارتودنسی یک نفر از آن‌ها بزرگسال است. این آمار نشان می‌دهد که تنها درصد کمی از بزرگسالان از ارتودنسی بهره گرفته‌اند.