ارتودنسی مخفی چیست ؟

ارتودنسی زبانی

آیا جلوه ارتودنسی در دهان خود را دوست ندارید؟ راههای متفاوتی برای پنهان کردن آن وجود دارد از جمله ارتودنسی مخفی.