جراحی فک و صورت چیست ؟

جراحی فک و صورت

جراحی فک یا جراحی ارتوگناتیک ، یک عمل جراحی است که توسط جراح فک و صورت برای اصلاح انواع متعددی از ناهنجار‌های دندانی و اسکلتی انجام می‌گیرد.