رعایت نکات بهداشتی در دندان ارتودنسی شده

رعایت نکات بهداشتی در دندان ارتودنسی شده

رعایت نکات بهداشتی در دندان های ارتودنسی شده به این گونه است که بعد از خوردن هر غذا با استفاده از مسواک و نخ دندان مناسب برای دندان های ارتودنسی شده می توان از فعالیت اسید های مخرب وفعالیت میکروبها ی تولید شده جلوگیری کرد .