درد ارتودنسی واقعیت دارد؟

درد ارتودنسی واقعیت دارد؟

ارتودنسی درمانی است که در آن ، با اعمال نیرو و کشش به روی دندان ها آنها را وادار به حرکت می کنند. متخصص ارتودنسی شما با آگاهی کامل از میزان این کششها و محاسبه نیروی وارده با روش های خاص و مدرن اقدام به انجام این کار می کند.
رعایت نکات بهداشتی در دندان های ارتودنسی شده

رعایت نکات بهداشتی در دندان ارتودنسی شده

رعایت نکات بهداشتی در دندان های ارتودنسی شده به این گونه است که بعد از خوردن هر غذا با استفاده از مسواک و نخ دندان مناسب برای دندان های ارتودنسی شده می توان از فعالیت اسید های مخرب وفعالیت میکروبها ی تولید شده جلوگیری کرد .